Stránky o hepatitidě C revize
13. 5. 2016
logo
Základní informace
Mám HCV - co teď?

Co je hepatitida C?

Jak se HCV přenáší?

Jak poznat hepatitidu C?

Léčba hepatitidy C

Odkazy


Speciální témata
Více o viremii

Průběh léčby

Vývoj nových léků


Jak poznat hepatitidu C?Přítomnost viru musí stanovit lékař!
Hepatitida C nemá typické příznaky. Virus poškozuje játra postupně a nakažený může žít po řadu let bez jakýchkoli obtíží a problémů. Obtíže se projeví až v okamžiku kdy jsou játra vážně poškozena a přestávají plnit svou funkci. U většiny pacientů se proto na onemocnění hepatitidou C přijde náhodou, nebo ve stádiu vážného poškození jater. Při hepatitidě C se obvykle nevyskytuje ani žloutenka (zažloutnutí kůže a bělma očí) typická pro hepatitidu A.

Onemocnění hepatitidou C proto není možno odhalit laicky, podle vzhledu nebo obtíží nemocného. To, že pacient trpí hepatitidou C musí stanovit lékař, a to nejlépe specialista (hepatolog nebo gastroenterolog). Ke stanovení diagnózy se používá řada speciálních krevních testů.


Jak se testuje hepatitida C?
Jaterní testy - ALT, AST, GGT
Jedním z možných signálů, že se v játrech "něco děje", mohou být zvýšené hodnoty jaterních testů. Jedná se o poměrně standardní vyšetření (například u žen užívajících hormonální antikoncepci by mělo být toto vyšetření prováděno pravidelně). Nejčastěji se hepatitida projeví na hodnotách ALT, AST nebo GGT.

Ne všichni lidé nemocní hepatitidou C však mají zvýšené hodnoty jaterních testů. Někteří nemocní mají jaterní testy dlouhodobě zcela normální a proto nelze jaterní testy použít pro spolehlivé rozpoznání nemoci.

Navíc mohou být zvýšené jaterní testy způsobeny i jinými příčinami. Proto se toto vyšetření nemůže považovat za test hepatitidy! Jde pouze o signál, že se v játrech něco děje.

Přítomnost protilátek
Nejjednodušším testem na HCV je zjištění přítomnosti protilátek proti viru v krvi. Pokud je tělo infikováno virem HCV, vytvoří si proti němu příslušné protilátky, které je pak možno v krvi nalézt.

Nalezení protilátek v krvi znamená, že tělo přišlo do kontaktu s virem HCV, a snažilo se ho eliminovat. Přibližně ve 20 % případů se tělu skutečně podaří nad infekcí zvítězit a odstranit virus z organismu. Protilátky však v těle zůstávají i nadále. Bohužel nedokáží tělo ochránit před novou infekcí (nevytvoří se imunita), ale mohou být zjištěny v krvi i řadu let později. Přítomnost protilátek v krvi je tedy varovným příznakem, ale nikoli stoprocentním důkazem infekce hepatitidou C. Protilátky v krvi ukazují na to, že tělo přišlo do styku s hepatitidou C. Nedávají však žádnou informaci o tom, zda se tělu podařilo viru zbavit.

Lidé infikovaní HIV mají omezenou schopnost tvorby protilátek, takže i když jsou infikováni zároveň HCV, nemusí se u nich protilátky vytvořit. Proto u lidí HIV pozitivních, u kterých je podezření na hepatitidu C, by měla být testována přímo přítomnost viru (viz PCR).

Přítomnost viru - PCR
Zcela spolehlivě je možno infekci rozpoznat pouze tak, že se zkoumá přítomnost viru HCV v krvi (takzvaná viremie), nejčastněji metodou PCR (čti pí-sí-ár). Zní to jednoduše a logicky, ale tento test je velmi komplikovaný a také drahý. Vyžaduje i určité vybavení, takže ne každá laboratoř je schopna toto vyšetření provádět. To je důvod, proč se při běžném testování nepoužívá jednoduše toto vyšetření, ale nejprve se krev testuje na přítomnost protilátek. Je-li test na protilátky negativní, není třeba provádět toto přesné (ale drahé) vyšetření. To se provede pouze v případě, že je test na protilátky pozitivní.

Test na přítomnost viru v krvi je buď kvalitativní nebo kvantitativní. Kvalitativní test říká pouze, zda je či není virus v krvi. Výsledkem kvantitativního testu je navíc hodnota kolik jednotlivých kopií viru se nachází v jednom mililitru krve!

Více podrobností k měření přítomnosti viru v krvi naleznete v kapitole Více o viremii.


Jaterní biopsie
Jaterní biopsie je vyšetření, které umožňuje velmi přesně zjistit stav poškození jater. Proto se někdy používá například před zahájením léčby, aby bylo možno posoudit stav jater pacienta.

Vyšetření se obvykle provádí tak, že se tenkou speciální jehlou provede vpich mezi žebry až do jater, a nasaje se tenký váleček jaterní tkáně. Takto získaný vzorek se potom analyzuje pod mikroskopem.

Toto vyšetření často budí zbytečné obavy. Odběr vzorku se provádí při vědomí pacienta, který však buď nepociťuje vůbec žádnou, nebo jen mírnou bolest.

Pacient je po odběru několik hodin sledován, aby se vyloučily případné komplikace (zejména krvácení). Proto si vyšetření vyžádá typicky dvoudenní pobyt v nemocnici.


Stručný přehled jednotlivých vyšetření
Druh vyšetření... ...a co zjišťuje
Jaterní testy
ALT, AST, GGT
Zvýšené hodnoty signalizují, že něco není s játry v pořádku. Příčin však může být celá řada.
Přítomnost
protilátek
Negativní výsledek říká, že tělo není infikováno HCV.
Pozitivní výsledek říká, že tělo bylo někdy v minulosti infikováno virem HCV. Nelze však říci, zda je virus v organismu i nadále.
Přítomnost viru
PCR kvalitativní
Pozitivní výsledek říká, že virus HCV je přítomen v organismu.
Přítomnost viru
PCR kvantitativní
Výsledek říká, kolik kopií viru je v jednom mililitru krve.
Jaterní biopsie Stav jater a jejich poškození (stupeň fibrózy či cirhózy) a intenzitu zánětu.Kdy se nechat testovat?
Provedení testu na hepatitidu C má smysl vždy, pokud vznikne podezření na tuto infekci. Nejčastějším důvodem pro testování bývá pohlavní styk s nakaženou osobou, použití nesterilní jehly u drogově závislých, případně poranění o jehlu. Pokud se dítě píchne o injekční jehlu nalezenou na pískovišti, je to rozhodně důvod k otestování, protože hepatitida C je mezi narkomany velmi rozšířená (odhaduje se, že v ČR každý třetí drogově závislý trpí hepatitidou C).

Aby bylo možno infekci odhalit, je nutné aby mělo tělo čas na virus zareagovat. Nemá proto například smysl provádět test bezprostředně po rizikovém pohlavním styku. Protilátky nejsou detegovatelné dříve než za několik týdnů, obvykle se doporučuje časový odstup 3 až 6 měsíců (závisí na použité metodě).

Bohužel, mnoho lidí řeší problém rizikového chování tím, že "jdou darovat krev". Spoléhají na to, že krev dárců je testována, a kdyby se u nich objevila stopa po nějaké nemoci, budou tímto způsobem informováni. Problém je v tom, že pokud nedodrží odpovídající časovou prodlevu, mohou dostat falešně negativní výsledky a nakazit řadu daších lidí včetně těch, kteří obdrží jimi darovanou krev.

Pokud má nědo podezření na infekci hepatitidou C, měl by se obrátit na lékaře - specialistu. Pouze odborník může stanovit způsob jak infekci vyloučit. Samoléčitelství nemá u této nemoci místo.Zpět na začátek stránky


Upozornění: Informace umístěné na těchto stránkách považujte prosím pouze za orientační. Pro stanovení léčebného postupu se řiďte radami svého ošetřujícího lékaře, neboť jen ten může objektivně posoudit váš zdravotní stav.
Website Security Test