Stránky o hepatitidě C revize
13. 5. 2016
logo
Základní informace
Mám HCV - co teď?

Co je hepatitida C?

Jak se HCV přenáší?

Jak poznat hepatitidu C?

Léčba hepatitidy C

Odkazy


Speciální témata
Více o viremii

Průběh léčby

Vývoj nových léků


Průběh léčby


Cíl léčby
Otázka co je cílem léčby není zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nelze se vůbec spolehnout na subjektivní pocit pacienta, protože nemocní obvykle řadu let žádné příznaky onemocnění nepozorují. A když je začnou pozorovat, je nemoc zpravidla ve stadiu, kdy jsou játra již velmi vážně poškozena a naděje na vyléčení je nízká.

Rozhodující je hodnota viremie
Indikátorem pro sledování léčby je hodnota viremie - tedy množství viru v krvi. Toto měření má však své limity a pokud viremie klesne pod určitou hodnotu (obvykle 15 IU/ml), nelze již rozlišit zda je viremie nulová nebo pouze nízká (tedy nižší než 15 IU/ml). Přitom stačí, aby v těle zůstala jen jedna kopie viru, a nemoc může znovu propuknout.

Ukázalo se však, že pokud má pacient neměřitelnou viremii (tedy nižší než 15 IU/ml) ještě půl roku po ukončení léčby, je riziko pozdějšího vzplanutí infekce prakticky nulové.

Setrvalá virologická odpověď (SVR)
Za cíl léčby se proto dnes považuje dosažení stavu, kdy je viremie půl roku po ukončení léčba neměřitelná. Tento stav se označuje jako setrvalá virologická odpověď (SVR - Sustained Viral Response).

Pokud budete studovat odbornou literaturu, povšimněte si, že většina autorů se této definice úzkostlivě drží. Nesetkáte se s konstatováním, že "...pacient byl vyléčen", ale pouze "...pacient dosáhl SVR".

Cílem léčby je dosažení stavu, kdy půl roku po ukončení léčby je hodnota viremie neměřitelná.Sledování průběhu léčby
Průběh léčby je třeba průběžně sledovat. Sleduje se jednak to, jak pacient léčbu snáší, a jednak jak je léčba úspěšná.

Sledování nežádoucích účinků léčby
Při léčbě hepatitidy C pacient dlouhodobě užívá léky, které mají řadu nežádoucích vedlejších účinků. Některé z těchto nežádoucích účinků mohou být nebezpečné a proto pokud se projeví, je nutno posoudit zda negativní důsledky léčby nejsou horší než léčená nemoc. Silné projevy nežádoucích účinků je nutno řešit zmenšením dávek podávaných léků, v krajním případě pak předčasným ukončením léčby.

Účinnost léčby
Průběžně je nutno sledovat, jak na léčbu reaguje virus hepatitidy C. Rozhodujícím ukazatelem je hodnota viremie která se měří zpravidla metodou PCR. Průběh viremie může signalizovat, zda je vhodné pokračovat v léčbě, či zda je šance na úspěšné léčení natolik nízká, že pokračování léčby prakticky nemá smysl.

Podpůrnou informací je měření jaterních testů, zejména hodnoty ALT. Tyto hodnoty signalizují, zda zánět v játrech pokračuje nebo zda je na ústupu. Obvykle je pokles viremie doprovázen i poklesem hodnot ALT, nicméně rozhodující je hodnota viremie.


Typické průběhy léčby
Existuje několik typických reakcí viremie na léčbu, které jsou uvedeny dále. Tyto grafy vycházejí z předpokladu, že léčba probíhá po dobu 12 měsíců, týkají se tedy především interferonové léčby, která se dnes již téměř nepoužívá. Bezinterferonová léčba je podstatně kratší.

V grafech je rovněž použito jedno běžně používané zjednodušení: V některých fázích je v grafu znázorněn pokles viremie na nulu. Ve skutečnosti neexistuje způsob, jak změřit skutečně nulovou viremii. Běžné metody dnes dosahují citlivosti kolem 15 IU/ml.

Pokud je tedy v následujících grafech nulová hodnota viremie, znamená to pouze, že přítomnost viru nelze prokázat.

O měření viremie se můžete dočíst více v kapitole Více o viremii.

Časná odpověď
Optimální průběh léčby. Po zahájení léčby viremie velmi rychle klesá, a do tří měsíců je již neměřitelná (tedy nižší než 15 IU/ml). Časná odpověď (EVR - Early Viral Response) je nejlepším předpokladem pro úspěšné dokončení léčby.
Pomalá odpověď
Pokud hodnota viremie klesá pomaleji, zvyšuje se i riziko relapsu - tedy opětovného vzplanutí infekce po ukončení léčby (čárkovaná čára). Pokud je viremie měřitelná (vyšší než 15 IU/ml) i po půl roce léčby, je riziko relapsu natolik velké, že je nutno zvážit další pokračování léčby.
Non-responder
Pacient bez virologické odpovědi - viremie po zahájení léčby neklesá, nebo klesá jen pomalu. V takových případech zpravidla nemá smysl v léčbě pokračovat.
Breakthrough
V některých případech dochází po úspěšném zahájení léčby a prvotním poklesu viremie k novému vzplanutí infekce, a to ještě v průběhu léčby. Tento jev se označuje jako fenomén průlomu neboli breakthrough. Také v těchto případech je zpravidla vhodné předčasné ukončení léčby.Zpět na začátek stránky


Upozornění: Informace umístěné na těchto stránkách považujte prosím pouze za orientační. Pro stanovení léčebného postupu se řiďte radami svého ošetřujícího lékaře, neboť jen ten může objektivně posoudit váš zdravotní stav.