Stránky o hepatitidě C revize
13. 5. 2016
logo
Základní informace
Mám HCV - co teď?

Co je hepatitida C?

Jak se HCV přenáší?

Jak poznat hepatitidu C?

Léčba hepatitidy C

Odkazy


Speciální témata
Více o viremii

Průběh léčby

Vývoj nových léků


Jak se hepatitida C přenáší?


Kdy může dojít k přenosu HCV?
Hepatitida C se přenáší krví nebo z matky na plod. Dnes je nejčastější příčinou infekce půjčování jehel mezi narkomany. Dříve byla častým zdrojem infekce i krevní transfuze. Od počátku 90. let však bylo zavedeno testování dárcovské krve i na HCV.

Ostatní tělní tekutiny (sliny, sperma apod.) virus HCV neobsahují buď vůbec, nebo ve velmi nízkých koncentracích.

Nejčastější zdroje nákazy hepatitidou C jsou následující:
 • použití nesterilní jehly při aplikaci drog
 • krevní transfuze do počátku 90. let
 • tetování, piercing, pokud není použito sterilních nástrojů
 • akupunktura pokud není použito sterilních jehel
 • poranění infikovanou jehlou u zdravotnického personálu
 • pohlavní styk (viz dále)
 • přenos z matky na plod (viz dále)
 • pozor i na půjčování žiletek, zubních kartáčků, manikůrních nůžek a dalších nástrojů, které se mohou dostat do styku s krví

Naopak, hepatitida C se nepřenáší
 • líbáním
 • podáním ruky
 • použitím nádobí či příboru

Hepatitida C a sex
Riziko přenosu hepatitidy C pohlavním stykem je poměrně nízké, udává se mezi 3 - 6 %. Toto riziko se však zvyšuje v případě, kdy partneři používají rizikové praktiky, při kterých je vyšší pravděpodobnost vzniku poranění kůže nebo sliznice (např. anální sex, styk v období menstruace). Riziko přenosu rovněž výrazně roste v případě existence kožních onemocnění (zvýšená možnost krvácení) a při častém střídání partnerů.

I když není přenos hepatitidy při pohlavním styku častý, může k němu dojít. Proto je velmi silně doporučováno používání prezervativu.


Přenos HCV z matky na plod
Přenos hepatitidy C z infikované matky na plod při porodu není častý, udává se mezi 3 - 6 %. Znamená to, že i matka infikovaná hepatitidou C může porodit zdravé dítě. Podobně i muž nemocný hepatitidou C může zplodit zdravého potomka. Při nechráněném styku však existuje riziko nakažení partnera, které sice není vysoké, není však nulové.

Přesto je důležité případnou kombinaci hepatitidy C a mateřství konzultovat s lékařem. Mimo jiné i proto, že léky používané k léčení HCV poškozují plod! Pokud jeden z partnerů (platí i pro muže!) užívá ribavirin, měli by používat spolehlivou antikoncepci nejen po dobu léčení, ale ještě 6 měsíců poté!


Jak chránit své okolí před infekcí
Každý, kdo zjistí že má hepatitidu C, by se měl zamyslet nad tím, jak chránit své okolí a své přátele před infekcí. Nejvíce jsou samozřejmě ohroženi ti, kdo žijí s nemocným v jedné domácnosti. Vzhledem ke způsobu šíření viru není třeba mít zbytečné obavy, je však nutné dodržovat určité zásady:
 • Především pozor na krev a krvácející rány (včetně krvácení z nosu!). Je dobré nosit všude s sebou náplast a i drobné krvácející ranky (třeba z říznutí o papír) okamžitě zakrýt náplastí.
 • Nepůjčovat si žiletky, holící strojky, zubní kartáčky, nůžky na nehty a další věci, které mohou přijít do styku s krví.
 • Při pohlavním styku používat prezervativ.
 • Injekční jehly se po použití při léčbě stávají vysoce nebezpečným materiálem! Nevyhazujte je přímo do odpadu! Uchovávejte je na bezpečném místě mimo dosah dětí. Ideální je v plastová láhev, kterou pak odevzdáte v libovolné lékárně.
 • Tetování, piercing a podobné zákroky jsou ideální pro přenos infekce. Tetovací a kosmetické salóny by sice měly dodržovat určitá hygienická pravidla, nicméně praxe může být jiná. Proto zvažte, zda využijete těchto služeb a ohrozíte tak řadu dalších lidí.
 • Lidé kteří trpí hepatitidou C nemohou být dárci krve ani jiných orgánů. To platí i po úspěšném vyléčení.
Není potřeba stranit se ostatních lidí, při běžné komunikaci přenos viru nehrozí. Není proto ani nutné upozorňovat například kolegy v práci. Je však dobré informovat ty, kdo bydlí s nemocným ve společné domácnosti. Podáním ruky, běžným dotykem či polibkem se hepatitida C nepřenáší. HCV se nepřenáší ani příborem, nádobím či půjčováním oblečení.


Zpět na začátek stránky


Upozornění: Informace umístěné na těchto stránkách považujte prosím pouze za orientační. Pro stanovení léčebného postupu se řiďte radami svého ošetřujícího lékaře, neboť jen ten může objektivně posoudit váš zdravotní stav.