Stránky o hepatitidě C revize
13. 5. 2016
logo
Základní informace
Mám HCV - co teď?

Co je hepatitida C?

Jak se HCV přenáší?

Jak poznat hepatitidu C?

Léčba hepatitidy C

Odkazy


Speciální témata
Více o viremii

Průběh léčby

Vývoj nových léků


Jak se hepatitida C přenáší?


Kdy může dojít k přenosu HCV?
Hepatitida C se přenáší krví nebo z matky na plod. Dnes je nejčastější příčinou infekce půjčování jehel mezi narkomany. Dříve byla častým zdrojem infekce i krevní transfuze. Od počátku 90. let však bylo zavedeno testování dárcovské krve i na HCV.

Ostatní tělní tekutiny (sliny, sperma apod.) virus HCV neobsahují buď vůbec, nebo ve velmi nízkých koncentracích.

Nejčastější zdroje nákazy hepatitidou C jsou následující:
 • použití nesterilní jehly při aplikaci drog
 • krevní transfuze do počátku 90. let
 • tetování, piercing, pokud není použito sterilních nástrojů
 • akupunktura pokud není použito sterilních jehel
 • poranění infikovanou jehlou u zdravotnického personálu
 • pohlavní styk (viz dále)
 • přenos z matky na plod (viz dále)
 • pozor i na půjčování žiletek, zubních kartáčků, manikůrních nůžek a dalších nástrojů, které se mohou dostat do styku s krví

Naopak, hepatitida C se nepřenáší
 • líbáním
 • podáním ruky
 • použitím nádobí či příboru

Hepatitida C a sex
Riziko přenosu hepatitidy C pohlavním stykem je poměrně nízké, udává se mezi 3 - 6 %. Toto riziko se však zvyšuje v případě, kdy partneři používají rizikové praktiky, při kterých je vyšší pravděpodobnost vzniku poranění kůže nebo sliznice (např. anální sex, styk v období menstruace). Riziko přenosu rovněž výrazně roste v případě existence kožních onemocnění (zvýšená možnost krvácení) a při častém střídání partnerů.

I když není přenos hepatitidy při pohlavním styku častý, může k němu dojít. Proto je velmi silně doporučováno používání prezervativu.


Přenos HCV z matky na plod
Přenos hepatitidy C z infikované matky na plod při porodu není častý, udává se mezi 3 - 6 %. Znamená to, že i matka infikovaná hepatitidou C může porodit zdravé dítě. Podobně i muž nemocný hepatitidou C může zplodit zdravého potomka. Při nechráněném styku však existuje riziko nakažení partnera, které sice není vysoké, není však nulové.

Přesto je důležité případnou kombinaci hepatitidy C a mateřství konzultovat s lékařem. Mimo jiné i proto, že léky používané k léčení HCV poškozují plod! Pokud jeden z partnerů (platí i pro muže!) užívá ribavirin, měli by používat spolehlivou antikoncepci nejen po dobu léčení, ale ještě 6 měsíců poté!


Jak chránit své okolí před infekcí
Každý, kdo zjistí že má hepatitidu C, by se měl zamyslet nad tím, jak chránit své okolí a své přátele před infekcí. Nejvíce jsou samozřejmě ohroženi ti, kdo žijí s nemocným v jedné domácnosti. Vzhledem ke způsobu šíření viru není třeba mít zbytečné obavy, je však nutné dodržovat určité zásady:
 • Především pozor na krev a krvácející rány (včetně krvácení z nosu!). Je dobré nosit všude s sebou náplast a i drobné krvácející ranky (třeba z říznutí o papír) okamžitě zakrýt náplastí.
 • Nepůjčovat si žiletky, holící strojky, zubní kartáčky, nůžky na nehty a další věci, které mohou přijít do styku s krví.
 • Při pohlavním styku používat prezervativ.
 • Injekční jehly se po použití při léčbě stávají vysoce nebezpečným materiálem! Nevyhazujte je přímo do odpadu! Uchovávejte je na bezpečném místě mimo dosah dětí. Ideální je v plastová láhev, kterou pak odevzdáte v libovolné lékárně.
 • Tetování, piercing a podobné zákroky jsou ideální pro přenos infekce. Tetovací a kosmetické salóny by sice měly dodržovat určitá hygienická pravidla, nicméně praxe může být jiná. Proto zvažte, zda využijete těchto služeb a ohrozíte tak řadu dalších lidí.
 • Lidé kteří trpí hepatitidou C nemohou být dárci krve ani jiných orgánů. To platí i po úspěšném vyléčení.
Není potřeba stranit se ostatních lidí, při běžné komunikaci přenos viru nehrozí. Není proto ani nutné upozorňovat například kolegy v práci. Je však dobré informovat ty, kdo bydlí s nemocným ve společné domácnosti. Podáním ruky, běžným dotykem či polibkem se hepatitida C nepřenáší. HCV se nepřenáší ani příborem, nádobím či půjčováním oblečení.


Zpět na začátek stránky


Upozornění: Informace umístěné na těchto stránkách považujte prosím pouze za orientační. Pro stanovení léčebného postupu se řiďte radami svého ošetřujícího lékaře, neboť jen ten může objektivně posoudit váš zdravotní stav.
Website Security Test