Stránky o hepatitidě C revize
13. 5. 2016
logo
Upozornění

Diskusní fórum je určeno především k výměně zkušeností mezi lidmi, kteří jsou postiženi hepatitidou C ať už přímo, nebo nepřímo.

Příspěvky nejsou revidovány odborným lékařem. Důležité kroky vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem! To se týká zejména užívání jakýchkoli preparátů, léků či vitamínů, nebo i podstupování alternativních metod léčby.

Snažím se obsah diskusního fóra pravidelně kontrolovat, zda neobsahuje příspěvky, které by nabádaly k nebezpečným postupům. Nejsem však schopen zcela zaručit bezpečnost a koreknost všech příspěvků. Pokud sami zjistíte, že některý z příspěvků není v tomto ohledu zcela v pořádku, informujte mne prosím (viz stránka Kontakt).

Nyní pokračujte do diskusního fóra

Proč diskusní fórum?

Není jednoduché žít s nemocí jako je hepatitida C. Jsem přesvědčen, že právě možnost vzájemné komunikace může pomoci lépe snášet tuto nemoc i její léčbu. To je hlavní poslání těchto stránek a diskusního fóra obzvláště.

Proto se prosím i vy snažte ve svých příspěvcích podpořit ty, kteří to potřebují. Zjištění že "v tom nejsem sám" sice nevyléčí, ale pomůže.Upozornění: Informace umístěné na těchto stránkách považujte prosím pouze za orientační. Pro stanovení léčebného postupu se řiďte radami svého ošetřujícího lékaře, neboť jen ten může objektivně posoudit váš zdravotní stav.