Stránky o hepatitidě C revize
13. 5. 2016
logo
Hepatitida C je virové onemocnění jater, kterým trpí miliony lidí po celém světě. Přesný počet nemocných není znám, ale odhaduje se, že hepatitidou C je nakaženo 0,2 - 2 % populace.
Svatý Jiří
Proč je symbolem těchto stránek právě svatý Jiří bojující s drakem? Bájný drak dokáže roky nepozorovaně odpočívat a sbírat síly. Teprve když cítí že přišel jeho čas, náhle se probudí a zničí vše živé. Hepatitida C se chová podobně. Často dřímá v těle nepozorovaně po řadu let, aby pak propukla neočekávaně s plnou silou.
obsahují řadu informací užitečných pro lepší pochopení hepatitidy, ale i rady a návody jak se vypořádat s různými problémy, které s sebou tato nemoc přináší.

Slovník často používaných výrazů souvisejících s hepatitidou C.

Na diskusním fóru máte možnost zkontaktovat se s podobně postiženými lidmi. Vyměňovat si s nimi zkušenosti, nebo prostě jenom popovídat.

Informace o autorovi těchto stánek včetně kontaktní adresy.Upozornění: Informace umístěné na těchto stránkách považujte prosím pouze za orientační. Pro stanovení léčebného postupu se řiďte radami svého ošetřujícího lékaře, neboť jen ten může objektivně posoudit váš zdravotní stav.